MIÊU TẢPhải nói là trình độ quay phim của Việt Nam! Lên 1 bậc