Tình Rồng Duyên Tiên Tình Rồng Duyên Tiên 0 82
Cha Già Dấu Yêu Cha Già Dấu Yêu 0 81
Chung Một Mái Nhà Chung Một Mái Nhà 0 83
Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng | Bằng Kiều Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng | Bằng Kiều 0 78
Áo Em Chưa Mặc Một Lần Áo Em Chưa Mặc Một Lần 0 89
Đại Gia Đình Đại Gia Đình 0 80
Nha Sĩ Phục Hận Nha Sĩ Phục Hận 0 80
Đệ Từ Chân Truyền Đệ Từ Chân Truyền 0 80
Mình Bắt Đâu Từ Đây Mình Bắt Đâu Từ Đây 0 78
Gia Tài Người Hàng Xóm Gia Tài Người Hàng Xóm 0 83
Tiên Việt Nam Tiên Việt Nam 0 74
Hai Đất Ba Ruộng Hai Đất Ba Ruộng 0 76
12 con giáp 12 con giáp 0 74
Thể Dục Thẩm Mỹ Thể Dục Thẩm Mỹ 0 69
Trăm Nhớ Ngàn Thương Trăm Nhớ Ngàn Thương 0 64