Tình Rồng Duyên Tiên Tình Rồng Duyên Tiên 0 61
Cha Già Dấu Yêu Cha Già Dấu Yêu 0 59
Chung Một Mái Nhà Chung Một Mái Nhà 0 61
Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng | Bằng Kiều Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng | Bằng Kiều 0 58
Áo Em Chưa Mặc Một Lần Áo Em Chưa Mặc Một Lần 0 68
Đại Gia Đình Đại Gia Đình 0 64
Nha Sĩ Phục Hận Nha Sĩ Phục Hận 0 62
Đệ Từ Chân Truyền Đệ Từ Chân Truyền 0 61
Mình Bắt Đâu Từ Đây Mình Bắt Đâu Từ Đây 0 59
Gia Tài Người Hàng Xóm Gia Tài Người Hàng Xóm 0 61
Tiên Việt Nam Tiên Việt Nam 0 55
Hai Đất Ba Ruộng Hai Đất Ba Ruộng 0 55
12 con giáp 12 con giáp 0 55
Thể Dục Thẩm Mỹ Thể Dục Thẩm Mỹ 0 49
Trăm Nhớ Ngàn Thương Trăm Nhớ Ngàn Thương 0 48