Tình Rồng Duyên Tiên Tình Rồng Duyên Tiên 0 100
Cha Già Dấu Yêu Cha Già Dấu Yêu 0 97
Chung Một Mái Nhà Chung Một Mái Nhà 0 103
Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng | Bằng Kiều Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng | Bằng Kiều 0 92
Áo Em Chưa Mặc Một Lần Áo Em Chưa Mặc Một Lần 0 108
Đại Gia Đình Đại Gia Đình 0 98
Nha Sĩ Phục Hận Nha Sĩ Phục Hận 0 95
Đệ Từ Chân Truyền Đệ Từ Chân Truyền 0 99
Mình Bắt Đâu Từ Đây Mình Bắt Đâu Từ Đây 0 92
Gia Tài Người Hàng Xóm Gia Tài Người Hàng Xóm 0 102
Tiên Việt Nam Tiên Việt Nam 0 90
Hai Đất Ba Ruộng Hai Đất Ba Ruộng 0 102
12 con giáp 12 con giáp 0 90
Thể Dục Thẩm Mỹ Thể Dục Thẩm Mỹ 0 86
Trăm Nhớ Ngàn Thương Trăm Nhớ Ngàn Thương 0 79