Tình Rồng Duyên Tiên Tình Rồng Duyên Tiên 0 118
Cha Già Dấu Yêu Cha Già Dấu Yêu 0 117
Chung Một Mái Nhà Chung Một Mái Nhà 0 120
Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng | Bằng Kiều Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng | Bằng Kiều 0 108
Áo Em Chưa Mặc Một Lần Áo Em Chưa Mặc Một Lần 0 124
Đại Gia Đình Đại Gia Đình 0 115
Nha Sĩ Phục Hận Nha Sĩ Phục Hận 0 110
Đệ Từ Chân Truyền Đệ Từ Chân Truyền 0 116
Mình Bắt Đâu Từ Đây Mình Bắt Đâu Từ Đây 0 107
Gia Tài Người Hàng Xóm Gia Tài Người Hàng Xóm 0 118
Tiên Việt Nam Tiên Việt Nam 0 105
Hai Đất Ba Ruộng Hai Đất Ba Ruộng 0 117
12 con giáp 12 con giáp 0 105
Thể Dục Thẩm Mỹ Thể Dục Thẩm Mỹ 0 106
Trăm Nhớ Ngàn Thương Trăm Nhớ Ngàn Thương 0 94